top of page

"זהו הלב אשר מכיל את ההוראות של החיים, וכאשר הלב שוב בשליטה על חייו של האדם, החיים מגיבים באושר וחוזקה"

 

- דרונבלו מלכיצדק

הירה הוסן היא מורה מוסמכת ע"י בית הספר להיזכרות (the School of Remembering©) של דרונבלו מלכיצדק שנוסד בשנת 2011. הירה מאמינה שדרך תרגול המתודות המלומדות בסדנת "התעוררות הלב המואר" המשתתפים מקבלים את ההזדמנות להעמיק את דרכם להתעוררות אל טבענו האמיתי. היא מוקירה ומתלהבת מהאפשרות שניתנה לה ללמד את הטכניקות שיעזרו לך להתעורר.

 

 

 Proudly created with Wix.com

bottom of page